Skip to content Skip to footer

Общи условия

Добре дошли при използването на нашите услуги. Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, тъй като те уреждат вашите права и отговорности при използването на нашия уебсайт/приложение/услуги.

1. Приемане на Условията

С използването на нашите услуги, вие приемате и се съгласявате с тези Общи условия. Ако не сте съгласни с тях, моля, не продължавайте да използвате нашите услуги.

2. Лична Информация

При регистрация или използване на нашите услуги, вие сте отговорни за предоставянето на точна и актуална лична информация. Запазваме си правото да прекратим вашия достъп до услугите, ако предоставената информация е непълна или неточна.

3. Интелектуална Собственост

Всички права върху съдържанието, предоставяно от нашите услуги, принадлежат на нас и са защитени от законите за интелектуална собственост. Забранява се копирането, модифицирането, разпространението или използването на това съдържание без нашето изрично разрешение.

4. Отговорности и Гаранции

Използвате нашите услуги на свой риск. Ние не носим отговорност за вреди, причинени от вашето използване на услугите или за временната недостъпност на тях.

5. Промени в Условията

Запазваме си правото да променяме тези Общи условия по всяко време. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на нашия уебсайт/приложение.

6. Прекратяване на Достъпа

Ние можем да прекратим или ограничим вашия достъп до услугите по наше усмотрение, без предизвестие или отговорност.

7. Въпроси и Контакти

За въпроси относно Общите условия, моля, свържете се с нас на sunnybg78@abv.bg или на 0899557230.

Дата на последна актуализация: 2024

Благодарим ви за избора на нашите услуги!

Количка0
Количка0
Количка0